Dette nettstedet støtter ikke Internet Explorer 10 eller lavere. Følg denne lenken for å velge en annen nettleser.

Prisvarsling pr 1.Januar og 1.Februar 2020

Prisvarsling pr 1.Januar og 1.Februar 2020

Varsel om avgiftsendringer fra 1.januar 2020 og prisendring fra 1.februar 2020

Haugaland Storhusholdning varsler mulige avgiftsendringer fra 1.Januar 2020 (knyttet til økninger på b.l.a tobakksavgift, alkoholavgift, sukkeravgift og grunn- miljø og produktavgift)

Vi vil komme med mer informasjon vedrørende avgiftsendringer, men gjør oppmerksom på detaljer rundt avgiftsendringer ifm. nytt statsbudsjett vanligvis ikke offentligjøres før tett opp mot 1. januar.

 

Haugaland Storhusholdning melder også med dette om prisendringer gjeldene fra 1.februar 2020. Prisendringene er i hovudsak knyttet til prisendringer fra mange av våre leverandører. 

 

Prisendringene varierer for de ulke leverandører, og av årsaker som brukes som begrunnelse for prisendringene kan følgende nevnes: 

  • Økte priser på råvarer og produkter pga vedvarene svak kronekurs opp mot valuta som blant annet Euro og US Dollar
  • Til dels vesentlig prisøkninger på ulke typer frukt og bær
  • Økte priser på blant annet kakoprodukter, sukker og nøtter

Varslingsbrev og dokumentasjon fra våre leverandører knytter til prisendringer vil være tilgjengelig i begynnelsen på nyåret. Ved ønske om å få dette tilsendt ta kontakt med din kontaktperson i Haugaland Storhusholdning. 

Endelige detaljer pr varelinjer forventes ikke å være klar før endringsdato 1.Februar 2020