Dette nettstedet støtter ikke Internet Explorer 10 eller lavere. Følg denne lenken for å velge en annen nettleser.

Slik øker du kompetansen hos dine kantinemedarbeidere

Forfatter: Servicegrossistene

Slik øker du kompetansen hos dine kantinemedarbeidere

Mangel på kompetanse kan skape frustrasjon både i bedriften og for den ansatte selv, og det øker også risikoen for at kritiske feil kan oppstå. Her er noen tips til hvordan du kan styrke kompetansen til de ansatte i kantinen.

Systematisk opplæring

Ja, det tar tid og krefter å sette en nyansatt inn i oppgavene på et nytt arbeidssted. Men med litt ekstra tålmodighet kan lønne seg i lengden, for å forme det selvstendige, engasjerte personalet du ønsker å omgi deg med. Å ha en god plan kan være en god trygghet både for deg og den nyansatte.

 

Noen gode råd:

1: Finn ut hva den ufaglærte/nyansatte kan fra før og hvor kunnskapshullene ligger.

2: Ha et fast system på hva en ansatt skal ha satt seg inn i. Vær spesielt opptatt av området der det er størst risiko for å gjøre feil. Pass på å ha tydelige og klare budskap.

3: Motivasjon og selvtillit hjelper for å få opp engasjementet og viljen til å trekke i samme retning. Noen motiveres av frihet, og andre av utfordringer, men gi den ansatte en gulrot å strekke seg etter. Med meningsfulle ansvarsområder og frihet til å være kreativ og dyrke egen stolthet for yrket, har du et godt utgangspunkt.

4: Lær den nyansatte å være nysgjerrig og stille spørsmål. Ta deg tid til å lytte og svare på spørsmål, men gi også et ansvar til å finne ut mer selv. Gi rom for erfaringsutveksling og samarbeid mellom kolleger.

5. Sett av tid til å følge opp den ansatte. En helt ufaglært bør kanskje følges opp litt senere samme dag. Når rutinene begynner å sitte, gjenopptas oppfølgingen etter 2-3 dager.

 

Bli kjent med gjesten

Oppfordre de nyansatte til å selv lytte til gjestene dere serverer daglig. Dette er en av de store fordelene med kantineservering; det er stort sett de samme gjestene som er her hver dag, så forutsigbarheten på kjøkkenet fra dag til dag er rimelig god. – Det er få andre måter en ufaglært lærer mer om matallergier og serveringsutfordringer enn ved å konkret bli kjent med gjestene og kunne stille de rette spørsmålene selv.

 

Kontroll på matsikkerheten

Som driver av et storkjøkken er ansvaret for matsikkerheten en av de viktigste oppgavene du har. Gode internrutiner må være på plass, og de ansatte må til enhver tid ha klart for seg sine roller på kjøkkenet. Det kan virke overveldende å holde styr på alt, men har du tenkt over at godt gjennomførte internkontroller også kan være en god hjelp også i opplæringen av nyansatte? I kontrollerte forhold kan slike stresstester fungere som en virkelig lærerik «learning by doing»-prosess for dem som er nye i faget .

På mattilsynets sider, ligger det mange gode dokumenter og informasjonsskriv om hygiene, internkontroll og rutiner både på norsk, nynorsk og engelsk, som de ansatte kan lese seg opp på på egen hånd. For å ha kontroll med renhold og temperaturer, har mange bedrifter utarbeidet skriftlige planer og registreringsdokumenter for kjøle- og fryselager og andre sentrale installasjoner. Sørg for at denne typen viktig informasjon er lett tilgjengelig for alle på kjøkkenet. Skulle det skje endringer, er det viktig at alle ansatte få greie på dette. - Kunnskap er ferskvare! Les mer om internkontroller og rutiner på mattilsynet.no.

 

Påfyll til de mest kompetente

Mellomstore og større kantiner har ofte avsatt egne team som tar del i større ansvarsoppgaver i bedriften, som oppsett av rutiner og gjennomføring av risikoanalyser. Slike grupper eller utvalg bør bestå av medlemmer som sitter med spesielt god kunnskap om hygieneregler, forholdene i virksomheten, det tekniske utstyret som er i bruk, og om de ulike prosessene produktene skal igjennom. Hvis ikke alle har kompetansen som trengs innen alle områder, er det mulig å skaffe kunnskap gjennom kurs og faglitteratur. Ta kontakt med ditt lokale Mattilsynet-kontor for hjelp og tips.

 

Matsvinn/miljøfokus

Er dere med i et matsvinnprogram eller følger dere andre miljøsertifiseringer? Mange slike ordninger har ofte mye godt informasjonsmateriell, både digitalt og i papirformat. Ta kontakt med programmet dere følger og få tilsendt flere eksemplarer av nytt materiell når dere får et nytt innrykk med ansatte over dørterskelen. Kanskje noen også kan komme innom og ta en ny gjennomgang med dere?

 

Samarbeidspartnere som kan hjelpe deg

Det finnes mange leverandører og produsenter der ute som har mye kunnskap og brennende entusiasme innenfor sine nisjer. Større grossister har egne kategoriavdelinger for spesifikke varegrupper med egne kontaktpersoner som kan bidra med bransjerelevante råd og anbefalinger. Har du noen spesifikke spørsmål som handler om for eksempel frukt og grønt, drikkevarer eller lokal mat, kan det være lurt å ta kontakt med dem som leverer deg varene. En grossist kjenner hele serveringsbransjen godt, og de vet hvem de skal sette deg i kontakt med om du trenger litt ekstra veiledning til bedriften din. Kanskje en leverandør eller en lokal produsent kan komme innom og holde et mini-kurs for dere?