Dette nettstedet støtter ikke Internet Explorer 10 eller lavere. Følg denne lenken for å velge en annen nettleser.

Slik gjør du restauranten mer bærekraftig

Forfatter: Servicegrossistene

Slik gjør du restauranten mer bærekraftig

Å satse på bærekraft i en bedrift handler ikke bare om å 'være snill med miljøet'; det er smart og lønnsomt også. Med en forbruker som blir stadig mer bevisst og mektig, bli det å ha en ren samvittighet et stadig viktigere konkurransefortrinn.

Ifølge FN, defineres bærekraftig utvikling som en utvikling som 'tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov'. For å skape bærekraftig utvikling må verdenssamfunnet jobbe på tre områder: sosialt, økonomisk og tenke miljø. Det virker høyt og svevende. Kan en liten restaurant gjøre noe fra eller til i den store sammenhengen? Her er en liten oversikt som kan gjøre jobben enklere, – og gi bedriften fordeler:

 

Sosialt

• Sørge for et godt arbeidsmiljø og stabil arbeidskraft. Ta vare på ressursene i bedriften.

• Opplæring av ansatte og jobbe for motivasjon, engasjement og utvikling.

• Jobbe mot et felles mål; ha et felles verdigrunnlag. Samfunnet er i stadig endring; samarbeid og samhandling blir stadig mer viktig.

 

Økonomisk

• Sunn og god økonomi; lavt matsvinn, god planlegging og gjennomtenkte innkjøp.

• Tenke sirkeløkonomi der dette er mulig; bruke om igjen det som ellers havner i søpla. Kan rester fra én rett lage grunnlaget for en ny? Kan avkutt brukes til å lage en næringsrik grønnsakskraft?

• Innovasjon og forretningsutvikling: Det kan lønne seg å tenke nytt, og dermed øke mulighet for tilgang i nye markeder.

 

Miljø og bærekraft gir suksess

Miljøfokuset i dag er stort både på kunde- og grossistsiden. Driftssjef Thomas Østvedt i Måkestad Øst kan fortelle at han har flere kunder som stiller klare miljøkrav til leveransene, og han ser en klar økning i miljøfokuset på kundesiden. «Tenker man ikke miljø, har man nok vanskelig for å lykkes forretningsmessig», sier Thomas. «Når våre kunder mottar varer fra oss, blir de levert med biler som til enhver tid tilfredsstiller de strengeste miljøkravene, og vi jobber hele tiden for å transportere mest mulig varer og minst mulig luft. Å transportere luft gir unødvendige miljøpåkjenninger, og selvfølgelig taper man også penger på det. Tenker du miljø i alle ledd, tjener både naturen og bedriften på det.» (Sitat fra Servicegrossistenes magasin Gourmet nr. 5 2018)

 

Miljø

• Velge riktige produkter; velge miljøsertifiserte produkter, Fairtrade-varer og bruke lokale produsenter.

• Snakk med leverandøren din, samarbeid for å finne riktige produkter og de beste leveringsrutinene for deg; færre, større leveranser.

• Avfallshåndtering; det blir god butikk med god kildesortering!

• Kutt ned på kjøttet, og du kutter også ned klimaavtrykket til restauranten.

• Ta vare på råvarene og sørg for å bruke dem opp i tide.

• Gode planer gir god kontroll på svinnet.

• Gode bestillingsrutiner: Ofte er det lurt å bestille sjeldnere. Færre billaster gir et mildere CO2-avtrykk. Gjør gjerne en egen avtale med din grossist.

 

Husk at noe av det beste du kan gjøre for et bærekraftig miljø er å redusere matsvinnet i restauranten.