Dette nettstedet støtter ikke Internet Explorer 10 eller lavere. Følg denne lenken for å velge en annen nettleser.

Hvordan får man skjenkebevilling?

Forfatter: Servicegrossistene

Hvordan får man skjenkebevilling?

Skal du starte et serveringssted og ønsker å skjenke alkohol, er det lurt å planlegge. Søknadene må være inne minst tre måneder før man planlegger oppstart, og det er kommunen du skal servere i som avgjør saken.

Ved skjenking skal drikking skje på skjenkestedet, for eksempel i en bar eller på en restaurant. Skjenking krever både serverings- og skjenkebevilling.

 

Serveringsbevilling

Før oppstart av stedet må daglig leder har bestått en etablererprøve. Denne prøven er et viktig verktøy for deg som skal åpne et serveringssted, og du vil tilegne deg mye verdifull kunnskap underveis frem til ‘eksamen’. Veien mot en godkjent serveringsbevilling vil fungere som en viktig sjekkliste for deg, og vil sette deg en rekke viktige forhold knyttet til drift av serveringssteder. Bevillingen søker du hos din kommune etter godkjent etablererprøve.

 

Skjenkebevilling

Skal du servere alkohol, stiller myndighetene ekstra krav til både deg og virksomheten din. I likhet med serveringsbevillingen krever skjenkebevillingen at du først består en kunnskapsprøve. Prøven avlegger du hos din kommune, og det er også hos kommunen du søker om bevillingen.

 

Plettfri alkoholvandel

For å få skjenkebevilling, må bevillingshaveren og andre personer med direkte innflytelse på virksomheten ha plettfri vandel når det kommer til alkoholloven og annet lovverk som har sammenheng med alkoholloven, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen. Dersom vandelskravet ikke oppfylles etter at bevilling er innvilget, kan serveringsstedet bli fratatt bevillingen. Politiet, skatte- og avgiftsmyndighetene har meldeplikt til bevillingsmyndighetene.

 

Ansvar for skjenkingen

For hver bevilling skal serveringsstedet ha en styrer og en stedfortreder. Bare personer som har et daglig ansvar for skjenking kan oppnevnes som styrer. En styrer har som oppgave å se til at skjenking av alkoholholdig drikke skjer i henhold til regelverket. Styreren og stedfortrederen skal være kontrollmyndighetens kontaktpersoner. Begge disse må være over 20 år og ha bestått kunnskapsprøven.

 

Kommunens krav

Noen kommuner krever også vedlegg til søknaden, som beskrivelser av serveringsstedet, avtaler med huseier/utleier om eventuell uteservering, skatteattester og mva-attester. Sjekk hva som er kravene i din søkekommune.

 

Prikk-systemet

Alkoholforskriften § 10-1 til 10-6  innebærer et system for prikktildeling ved brudd på bevillingshavers alkoholrettslige forpliktelser. Ulike typer brudd blir tildelt et visst antall prikker. 12 tildelte prikker i løpet av to år vil føre til en standardreaksjon på inndragning i én uke.

 

Overtar du et eksisterende serveringssted?

Dersom serveringsstedet får nye eiere, faller skjenkebevillingen bort og det må søkes om ny bevilling innen 30 dager. Ny eier kan drive på tidligere eiers bevilling i en overgangsperiode på tre måneder i påvente av behandling av bevillingssøknaden. Ny eier får da de samme rettighetene som tidligere eier hadde.

 Les mer på Helsedirektoratets nettsider. 


Ny i bransjen? Her får du tips til hva som må på plass før du starter restaurant. 

 

 

Kilde: helsedirektoratet.no